Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. koordynator Polish Wood Cluster oferuje wynajem:

– linii technologicznych do produkcji brykietu, pelletu, desek podłogowych
i thermowood

– hali do produkcji konstrukcji stalowych

wraz z budynkami oraz infrastrukturą magazynową na preferencyjnych warunkach, z gwarantowanym upustem na poziomie 40-60% od cen rynkowych

Oferowane linie technologiczne zasilane są energią elektryczną i cieplną
z własnej Elektrociepłowni opalanej biomasą, co umożliwia maksymalne obniżenie kosztów produkcji  przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej wydajności zakładu oraz wysokich standardów jakości produktów.

Partnerzy zrzeszeni w Polish Wood Cluster otrzymują nie tylko możliwość wynajmu linii technologicznych na preferencyjnych warunkach, ale zyskują również dodatkowe korzyści w postaci umocnienia swojej konkurencyjności i pozycji na rynku.

Zapraszamy do współpracy!