Fundusz Venture Capital Polish Wood Cluster

25 lutego 2013 r. powołany został Fundusz Venture Capital Polish Wood Cluster, którego celem jest:

  • Wspieranie polskiej myśli technologicznej
  • Inwestowanie w sektor OZE
  • Zwiększenie dostępności kapitału
  • Dodatkowe Źródła finansowania klastra
  • Finansowanie projektów z krótkim okresem zwrotu
  • Komercjalizacja wyników B+R
  • Wspólne inwestycje pod klucz
  • Zacieśnienie współpracy partnerów PWC