Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. oferuje również przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej na zadania z zakresu ochrony środowiska obejmujące inwestycje mające na celu poprawę jakości powietrza oraz ograniczenie zużycia energii i wzrost wykorzystania energii z odnawialnych źródeł.

W trosce o nieustanne udoskonalanie i rozbudowywanie wspólnej bazy informacyjnej, innowacyjnej i szkoleniowej, ARP za pośrednictwem Polish Wood Cluster zapewnia członkom Klastra dostęp do szerokich zasobów wiedzy z wielu dziedzin.

więcej…

ARP Sp. z o.o. oferuje kompleksowe wsparcie w zakresie tworzenia nowej firmy od ustalenia jej profilu, określenia kluczowych partnerów, aż po jej wejście na rynek. Wspieramy również rozwój firm poprzez doradztwo prawne, finansowe.

więcej…