W trosce o nieustanne udoskonalanie i rozbudowywanie wspólnej bazy informacyjnej, innowacyjnej i szkoleniowej, Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. za pośrednictwem Polish Wood Cluster zapewnia członkom Klastra dostęp do szerokich zasobów wiedzy z wielu dziedzin.

W ofercie PWC znajdują się zarówno szkolenia o charakterze komercyjnym, jak i szkolenia bezpłatne, otwarte i zamknięte. Spotkania organizowane są przez koordynatora PWC oraz na życzenie członków i/lub firm zewnętrznych, po wcześniejszym ustaleniu terminu, ilości osób i określeniu dostępności sali konferencyjnej w danym dniu. Członkostwo w PWC uprawnia do uzyskania preferencyjne stawki za szkolenia.

Zakres szkoleń

Prowadzimy szkolenia specjalistyczne dotyczące m.in. wytwarzania energii elektrycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, modernizacji linii technologicznych z zastosowaniem urządzeń odzysku i magazynowania odpadów, pozyskiwanie i zastosowanie biomasy, nowoczesne technologie obróbki drewna, ochrona środowiska naturalnego, analiza układów kogeneracji i ich oddziaływanie na sieci energetyczne czy zastosowanie energooszczędnych technologii w przemyśle.

Ponadto PWC we współpracy z odpowiednimi organami organizuje szkolenia dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, skierowane do osób zainteresowanych zarówno założeniem firmy, jak i rozwojem firmy w początkowym okresie działalności.

Szczególne miejsce w naszej ofercie zajmują wyspecjalizowane usługi doradczo-eksperckie w zakresie biomasy, procesów spalania, technologii energooszczędnych i OZE.

Współpracujemy zarówno z ekspertami branżowymi, naukowcami, firmami prowadzącymi działalność badawczo-rozwojową z kraju jak i z zagranicy, którzy zapewniają doradztwo członkom Polish Wood Cluster jak i partnerom zewnętrznym.