Suszarnia pionowa to rozwiązanie będące wynikiem wielu ekspertyz. Wysoką energooszczędność i innowacyjność zastosowanych rozwiązań potwierdza również opinia wydana przez Katedrę Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej oraz raport Instytutu Techniki Cieplnej na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej oraz uzyskanie patentu nr 389 918.

Za wdrożenie tej innowacyjnej technologii firma otrzymała wyróżnienie jako MIKROPRZEDSIĘBIORCA 2013 ROKU w konkursie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy.

Suszarnia wykorzystywana jest do produkcji pelletu i brykietu a jej wydajność sięga ok. 600kg / h.