Polish Wood Cluster

Polish Wood Cluster (Polski Klaster Drzewny, PWC) – istnieje jako powiązanie wzajemnie firm branży drzewnej i energetycznej, instytucji naukowych (uczelnie wyższe, instytucje badawczo – rozwojowe) oraz instytucji otoczenia biznesu. Uczestnicy powiązania potrafią przełamać aspekt konkurencji (głównie przedsiębiorcy) i podjąć współpracę opartą na partnerskich relacjach ukierunkowanych na realizację nowych inicjatyw biznesowych.

Pierwsze nieformalne inicjatywy klastrowe, skupione na branży drzewnej przypadły na 2004 rok. Poprzedziła je także długoletnia działalność consultingowa Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w ramach doradztwa opartego właśnie na branży drzewnej i energetycznej.

Misją Polish Wood Cluster jest stymulowanie horyzontalnej współpracy między podmiotami, umocnienie ich konkurencyjności i pozycji na rynku, a także wzmocnienie interakcji na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym. Dlatego najistotniejsze będzie uzyskanie najwyższej jakości funkcjonowania sieci powiązań w Klastrze, podnoszenie umiejętności i tworzenie silnej bazy innowacyjnej wśród partnerów Porozumienia mając na celu wykorzystanie ich doświadczenia, potencjału, zdolności wytwórczych, wprowadzania nowych rozwiązań.