Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. uzyskała następujące patenty:

Patent 1: PL214610

Tytuł wynalazku: Sposób suszenia trocin oraz suszarka do suszenia trocin, krajowy

Ponadto, Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. dokonała następujących zgłoszeń patentowych:

Zgłoszenie patentowe 1: P.410029
Tytuł zgłoszenia: Paliwo stałe biogenne uszlachetnione dodatkami poprawiającymi jego właściwości eksploatacyjne

Zgłoszenie patentowe 2: P.412940
Tytuł zgłoszenia: Urządzenie do wytwarzania podciśnienia

Zgłoszenie patentowe 3: P.412938
Tytuł zgłoszenia: Chłodnica radiacyjna