ARP posiada własną Elektrociepłownię opalaną biomasą o mocy elektrycznej 0,62 MW oraz mocy cieplnej 2,7 MWt dla własnych potrzeb technologicznych. Zastosowanie kogeneracji daje duże oszczędności ekonomiczne jak również możliwość wykorzystania własnych odpadów produkcyjnych.

więcej…

Polish Wood Cluster (Polski Klaster Drzewny, PWC) – istnieje jako powiązanie wzajemnie firm branży drzewnej i energetycznej, instytucji naukowych (uczelnie wyższe, instytucje badawczo – rozwojowe) oraz instytucji otoczenia biznesu. Uczestnicy powiązania potrafią przełamać aspekt konkurencji (głównie przedsiębiorcy) i podjąć współpracę opartą na partnerskich relacjach ukierunkowanych na realizację nowych inicjatyw biznesowych.

więcej…

25 lutego 2013 r. został powołany Fundusz Venture Capital Polish Wood Cluster, którego celem jest m.in.: Wspieranie polskiej myśli technologicznej, inwestowanie w sektor OZE, zwiększenie dostępności kapitału.

więcej…