EKOLAURY POLSKIEJ IZBY EKOLOGII 2015

EKOLAUR w XIV Edycji Konkursu „EKOLAURY POLSKIEJ IZBY EKOLOGII 2015”  w kategorii Energooszczędność, efektywność energetyczna za projekt: „Kogeneracja z biomasy – (CHP – Combined Heat and Power) – proces technologiczny jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i użytkowego ciepła”

Bronze Label Certificate-1

Brązowa odznaka ESCA przyznawana jest klastrom zarządzanym w nowoczesny sposób, doskonalącym procesy zachodzące w klastrze. Polish Wood Cluster pozytywnie przeszedł przez proces weryfikacji,  w którym pod uwagę brano 36 wskaźników rozwoju klastra.

Firma Roku 2014

Godło przyznawane przez kapitułę Centralnego Biura Certyfikacji Krajowej jest potwierdzeniem wysokiej jakości świadczonych usług, w tym usług konsultingowych i doradczych. Nagroda została przyznana również za potencjał firmy oraz za zatrudnianie wykwalifikowanego personelu.

Mikroprzedsiębiorca roku 2013

Wyróżnienie przyznane za innowacyjny system niskotemperaturowego suszenia biomasy. Wysoką energooszczędność i innowacyjność zastosowanych rozwiązań potwierdza również opinia wydana przez Katedrę Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej oraz raport Instytutu Techniki Cieplnej na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej.

Europejski Certyfikat Bezpieczeństwa oraz certyfikaty jakościowe

Polish Wood Cluster poddał się ocenie ekspertów z Europejskiego Centrum Jakości i Promocji i uzyskał trzy certyfikaty jakościowe. Programy certyfikujące administrowane przez Europejskie Centrum Jakości i Promocji zostały oparte na: dyrektywach UE dotyczących systemów jakościowych, ekologii oraz dotyczących bezpieczeństwa człowieka, a także na normach ISO, procedurach związanych z systemami zarządzania i jakością. Celem Programów jest wyłonienie elity przedsiębiorstw, oferujących produkty i usługi najwyższej jakości na rynku unijnym, jak również gwarantujących wysokie standardy bezpieczeństwa oraz działania pro-środowiskowe i pro-zdrowotne.

Sprawdzony audytor – WFOŚiGW

Tytułem nadawanym przez WFOŚiGW w Katowicach wyróżnieni zostali audytorzy energetyczni, którzy podczas dotychczasowej współpracy z Wojewódzkim Funduszem wykazali się profesjonalizmem i rzetelnością. Wśród nagrodzonych znalazła się koordynatorka PWC, Iwona Gaweł.