KOGENERACJA – (skojarzona gospodarka energetyczna lub CHP – Combined Heat and Power) – proces technologiczny jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i użytkowego ciepła w elektrociepłowni. Zastosowanie kogeneracji daje duże oszczędności ekonomiczne jak również możliwość wykorzystania własnych odpadów produkcyjnych, jakim np. jest biomasa. Dodatkowe korzyści prócz wytworzenia niezależnego prądu i ciepła jest również możliwość finansowego korzystania z certyfikatów.

Zalety płynące z produkcji energii i ciepła w układach kogeneracyjnych:

 • Produkcja energii cieplnej i elektrycznej na potrzeby własne;
 • Niższe koszty wytworzenia energii w porównaniu do klasycznych elektrowni;
 • Tania energia do celów technologicznych;
 • Znacznie zwiększenie stopnia wykorzystania energii zawartej w paliwie;
 • Efekt ekologiczny – spadek emisji zanieczyszczeń;
 • Możliwość sprzedaży nadmiaru energii odbiorcom zewnętrznym;
 • Możliwość wykorzystania odpadów drzewnych lub rolnych.

Podstawowymi elementami elektrociepłowni działającej w trybie ORC są:

 1. Kocioł opalany biomasą z układami pomocniczymi;
 2. Turbogenerator w systemie ORC;
 3. Medium robocze (olej termalny – silikonowy);
 4. Kocioł wyposażony w elektrofiltr odpylający spaliny na poziomie <50mg/Nm3 przy 6% zawartości O2, spełniający standardy dotyczące emisji wprowadzone w 2016 roku.