Od założenia po rozwój firmy

ARP Sp. z o.o. oferuje kompleksowe wsparcie w zakresie tworzenia nowej firmy od ustalenia jej profilu, określenia kluczowych partnerów, aż po jej wejście na rynek. Wspieramy również rozwój firm poprzez doradztwo prawne, finansowe.

Doradztwo specjalistyczne

Polish Wood Cluster, którego ARP Sp. z o.o. jest koordynatorem, bazując na wieloletnim doświadczeniu firm, instytucji i osób współpracujących z klastrem i działających w jego otoczeniu, oferuje szerokie doradztwo zarówno firmom jak i instytucjom badawczym, naukowym oraz samorządom. Doradztwo dotyczy zarówno zagadnień ściśle branżowych (branża drzewna i energetyczna, w tym OZE) jak również szeroko pojętych zagadnień biznesowych.

ARP Sp. z o.o. posiada bogate doświadczenie w samodzielnych realizacjach i doradztwie w zarządzaniu kompleksowymi procesami inwestycyjnymi i  posiada dostęp do wykwalifikowanych doradców w zakresie procesów produkcyjnych. Spółka zapewnia wsparcie doradcze w zakresie modelowych rozwiązań dla klastrów, instytucji otoczenia biznesu, parków przemysłowych i naukowo-technologicznych.

Doradztwo w zakresie badań i rozwoju

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. świadczy usługi doradcze w zakresie:

badań naukowych oraz prac rozwojowych, działalności innowacyjnej, powstawania lub rozwoju przedsiębiorców prowadzących badania naukowe, prace rozwojowe lub działalność innowacyjną, transferu technologii lub praw własności intelektualnej.