ARP

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. działająca na rynku drzewno- energetycznym od roku 2003 proponuje swoim kontrahentom

  • 1. Wykonanie projektów technologicznych oraz kompletacje i montaż urządzeń:
  • w zakresie konstrukcji stalowych schodów, wiat, konstrukcji hal oraz innych specjalistycznych obiektów
  • w zakresie budowy systemów wytwarzania energii cieplnej z biomasy w szczególności wysokosprawnej kogeneracji z turbiną ORC
  • w zakresie budowy systemów magazynowania, transportu mechanicznego i pneumatycznego, rozdrabniania, suszenia i podsuszania biomasy przy wykorzystaniu ciepła odpadowego
  • w zakresie budowy systemów odpylania i filtracji
  • w zakresie budowy systemow brykietowania i pelletowania
  • w zakresie termicznej obróbki drewna w technologii termowood
  • 2. Doradztwo gospodarcze i finansowe w zakresie realizacji inwestycji.
  • 3. Usługi szkoleniowe

Posiadamy własną Elektrociepłownię opalaną biomasą o mocy elektrycznej 0,62 MW oraz mocy cieplnej 2,7 MWt. dla własnych potrzeb technologicznych. Zastosowanie kogeneracji daje duże oszczędności ekonomiczne jak również możliwość wykorzystania własnych odpadów produkcyjnych.
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oferuje nowoczesne i ekologiczne rozwiązania, na co dowodem są liczne nagrody i wyróżnienia, m.in.: „EKOLAURY POLSKIEJ IZBY EKOLOGII 2015”, Bronze Label Certificate-1, Firma Roku 2014, Europejski Certyfikat Bezpieczeństwa oraz certyfikaty jakościowe.
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. udziela bezpłatnych usług doradczych w celu zaproponowania najkorzystniejszej oferty związanej z aplikacją o środki krajowe i unijne dotyczące przedsięwzięć z zakresu energetyki i ochrony środowiska oraz opracowuje indywidualne oferty,
w zależności od potrzeb konkretnego Inwestora.